Navštivte také stránky našeho řeznictví! www.reznictvi-sloupnice.cz

opall

kontaktovat naše prodejce

zdroj: www.opall-agri.cz

Společnost OPaLL-AGRI s.r.o. patří k největším tuzemským výrobcům zemědělských strojů a k jednomu z největších výrobců opotřebitelných náhradních dílů v rámci celé Evropy. Rovněž je s více než stočtyřiceti pracovníky významným zaměstnavatelem v rámci Opavska a práci dává také dalším kooperujícím firmám i drobným živnostníkům, což je neméně důležité pro udržení zaměstnanosti v regionu. Z původně strojírenské se společnost vyprofilovala na obchodně-strojírenskou firmu s přímými vazbami na sektor zemědělství, a to nejen v rámci obchodních vztahů, ale také v návaznosti na zpětnou vazbu od zemědělců, které je využíváno pro úpravy stávajících a vývoj nových modelů zemědělských strojů. Společnost OPaLL-AGRI s.r.o. je silnou a stabilně se rozvíjející společností, která si je však dobře vědoma, čím jsou tvořeny její pevné základy. Jsou to především spokojení zákazníci a tým zaměstnanců pracujících pro stejný cíl, kterým je kvalitní výrobek.


Přehled sortimentu výrobků OPaLL-AGRI : 

 

Nesené otočné pluhy Jupiter II 120

JUPITER II 120 jsou tří a  čtyřradličné nesené otočné pluhy určené pro traktory od výkonu 70 koní.Při konstrukci je kladen především důraz na nízkou hmotnost v kombinaci s dlouhou životností všech komponentů. 
Rám pluhu je tvořen vysokopevnostním jeklem o profilu 120x120x10mm, který dává pluhu tuhost a odolnost. Také na ostatní části pluhu jsou použity ty nejodolnější materiály, které se v podmínkách výroby dále zušlechťují, aby bylo dosaženo kvalitního výrobku s vysokou užitnou hodnotou.

Pluh JUPITER II 120 je vyráběn ve dvou verzích dle rozestupu orebních těles, a sice JUPITER II 120/90 a 120/100.


Nesené otočné pluhy Jupiter II 140

JUPITER II 140 jsou čtyř a pětiradličné nesené otočné pluhy určené pro traktory od výkonu 110 koní.
Při konstrukci je kladen především důraz na kvalitní zpracování v kombinaci s dlouhou životností všech komponentů. 
Rám pluhu je tvořen vysokopevnostním jeklem o profilu 140x140x10mm, který dává pluhu tuhost a odolnost. Také na ostatní části pluhu jsou použity ty nejodolnější materiály, které se v podmínkách výroby dále zušlechťují, aby bylo dosaženo kvalitního výrobku s vysokou užitnou hodnotou.

Pluh JUPITER II 140 je vyráběn ve dvou verzích dle rozestupu orebních těles, a sice JUPITER II 140/90 a 140/100.


Polonesený otočný pluh EUROPA II 180

EUROPA II 180 jsou pěti až devítiradličné polonesené otočné pluhy určené pro traktory od výkonu 135 koní.

Systém otáčení pluhu tvoří dvě protilehlé pístnice spojené hřebenovou tyčí dosedající na ozubené kolo, které otáčí hlavním rámem s orebními tělesy.
Při konstrukci je kladen především důraz na kvalitní zpracování v kombinaci s dlouhou životností všech komponentů. 
Hlavní rám pluhu je tvořen vysokopevnostním jeklem o profilu 180x180x10mm, který dává pluhu tuhost a odolnost. Také na ostatní části pluhu jsou použity ty nejodolnější materiály, které se v podmínkách výroby dále zušlechťují, aby bylo dosaženo kvalitního výrobku s vysokou užitnou hodnotou.


Polonesený otočný pluh ORION 180

ORION 180 jsou pěti až devítiradličné polonesené otočné pluhy určené pro traktory od výkonu 135 koní.

Systém otáčení pluhu tvoří dvě pístnice usazené na kolébkovém mechanizmu, které otáčí hlavním rámem s orebními tělesy. Při konstrukci je kladen především důraz na kvalitní zpracování v kombinaci s dlouhou životností všech komponentů. Hlavní rám pluhu je tvořen vysokopevnostním jeklem o profilu 180x180x10 mm, který dává pluhu tuhost a odolnost. Také na ostatní části pluhu jsou použity ty nejodolnější materiály, které se v podmínkách výroby dále zušlechťují, aby bylo dosaženo kvalitního výrobku s vysokou užitnou hodnotou.


Kombinovaný kypřič SATURN IV

Kombinované kypřiče SATURN IV představují stroje s jedinečnou technologii uspořádání pracovních částí pro vytvoření precizního seťového lůžka.

Důmyslná koncepce je díky široké škále nabízené výbavy a příslušenství vhodná do jakéhokoliv půdního typu. SATURN IV je, díky pracovním záběrům začínajících na 3 m, vhodný pro traktory od výkonu 85 koní. Pokrytí širokého výkonového spektra traktorů zajistí pracovní záběry 3, 4, 5 a 6 m. Záběry 8 a 10 m naleznete v kombinaci NEPTUN-SATURN IV. Dle jednotlivých variant kypřících části lze dosáhnout pracovní hloubky 2-12 cm.


Kombinovaný kypřič NEPTUN-SATURN IV

Kombinované kypřiče NEPTUN-SATURN IV představují stroje s jedinečnou technologii uspořádání pracovních částí pro vytvoření precizního seťového lůžka. Důmyslná koncepce je díky široké škále nabízené výbavy a příslušenství vhodná do jakéhokoliv půdního typu. 
NEPTUN-SATURN IV je, díky pracovním záběrům 8 a 10 m, vhodný pro traktoru od výkonu 230 koní. Univerzální nosič nářadí (podvozek) NEPTUN lze využít také k agregaci s dalšími stroji, například diskovými bránami PEGAS II či radličkovým kypřičem MERKUR IV.
Dle jednotlivých variant kypřících části lze dosáhnout pracovní hloubky 2-12 cm.


Systémový nosič nářadí NEPTUN

Systémový nosič nářadí NEPTUN slouží jako podvozek pro vytvoření stroje o širokém záběru za pomocí zapojení dvou nesených strojů. Svým technickým řešením nosič umožňuje dle zvoleného typu vytvořit agregaci o záběru 8 nebo 10 m.
V rámci systémového řešení firmy OPaLL-AGRI, s. r. o. lze na podvozek zavěsit kombinovaný kypřič SATURN IV, diskové brány PEGAS II nebo radličkový kypřič MERKUR IV. Velkou výhodou tak může být využití jednoho podvozku pro všechny tři typy strojů, což znamená nemalou finanční úsporu. Nosič lze rovněž agregovat se stroji jiných výrobců, pokud to tyto svými technickými
vlastnostmi umožňují.


Diskové brány PEGAS II

Diskové brány PEGAS II jsou univerzálním nářadím pro posklizňovou úpravu půdy podmítkou, uplatnění naleznou také v  předseťové přípravě. Díky pracovním záběrům od 3 metrů jsou určeny pro traktory již od 100 koní. Záběry 8 a 10 m nalezneme v kombinaci NEPTUN-PEGAS II.
Diskové brány PEGAS II jsou vyráběny s jištěním disků gumovými válci a díky průměru disků 520 mm dokáží zpracovat půdu až do hloubky 12 cm.


Diskové brány NEPTUN-PEGAS II

Diskové brány NEPTUN-PEGAS II jsou univerzálním nářadím pro posklizňovou úpravu půdy podmítkou, uplatnění naleznou také v předseťové přípravě.
Díky pracovním záběrům 8 a 10 m jsou určeny pro traktory od 280 koní. Univerzální nosič nářadí (podvozek) NEPTUN lze využít také k agregaci s dalšími stroji, například kombinovaným kypřičem SATURN IV nebo radličkovým kypřičem MERKUR IV. Diskové brány NEPTUN-PEGAS II jsou vyráběny s jištěním disků gumovými válci a díky průměru disků 520 mm dokáží zpracovat půdu až do hloubky 12 cm.

Hloubkový podrývák HEKTOR

HEKTOR je stroj určený k podrývání vrstvy ornice a podorničí do hloubky až 45 cm. Je vhodný jako alternativa k orbě či jakékoli jiné půdozpracující technologii. Stroj svým přejezdem půdu postupně nadzvedne, čímž dochází k popraskání zpracovávané vrstvy a následně jí díky válci přitlačí zpět. Půda je tak provzdušněna, zároveň je však ponechána v původní struktuře. Nedochází tak k vytahování neúrodných vrstev a kamení na povrch pozemku.


Půdní pěchy PLUTO II

Půdní pěch PLUTO II je zařízení, které používáme jako přídavné, skývu drobící nářadí k pluhům, takže orba s úplnou předseťovou přípravou je hotova během jedné operace. Je však rovněž připojitelný pomocí tříbodového závěsu přímo k traktoru. Podpoří se optimální tvorba struktury půdy a zabrání se jejímu vysychání. Drobičem se pak dosáhne většího utužení povrchu a její drobtovité struktury.


Cambridge válce VEGA

Cambridge válce VEGA naleznou využití především jako stroj pro přitlačení zeminy po zasetí.
Velký průměr válců v kombinaci s kvalitním litinou zaručuje dlouhou životnost a vysokou užitnou hodnotu stroje.
Díky pracovním záběrům od 3 do 9,2 m pokryjí široké výkonové spektrum používaných traktorů.


Cambridge válce VIRGO

Cambridge válce VIRGO naleznou využití jako stroj pro přitlačení zeminy po zasetí, v případě použití pružného smyku lze stroj využít i pro strhnutí hrubé brázdy pro přípravu půdy před setím. Velký průměr válců v kombinaci s kvalitní litinou zaručuje dlouhou životnost a vysokou užitnou hodnotu.
Virgo se vyznačují komfortním, plně hydraulicky ovládaným rozkládáním do pracovní polohy a zpět. Stroje se vyrábějí v záběrech 6,3 a 8,3 m a lze je osadit také secím strojem pro přísev meziplodin.


Radličkové kypřiče NEPTUN-MERKUR IV

Radličkový kypřič NEPTUN – MERKUR IV je určen pro zpracování půdy po sklizni obilovin a přípravu pro zasetí meziplodiny. Je vhodný i po sklizni cukrovky, kukuřice a předplodin, kdy není dostatek času na klasickou orbu. Po sklizni se používá k podmítkám, zapravení hnoje, slámy a zeleného hnojení. Univerzální nosič nářadí (podvozek) NEPTUN lze využít také k agregaci s dalšími stroji, například kombinovaným kypřičem SATURN IV nebodiskovými branami PEGAS II.
NEPTUN – MERKUR IV zpracovává půdu v rozmezí 8 -18 cm.


Radličkové kypřiče TRITON II

Třířadý radličkový kypřič TRITON II je stroj pro široké spektrum pracovních operací od podmítky, až po hloubkové kypření. Variabilní radlice umožňují zpracování půdy v různých hloubkách s různou intenzitou prokypření půdy. Stroj je schopen pracovat v rozsahu pracovních hloubek 8-28 cm.


Hrudořezy

Patentovaný drtič hrud se skládá z výškově nastavitelné srovnávací lišty osazené noži, které jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli s dlouhou životností. Úhel postavení nožů k ose jízdy lze měnit centrálním ovládáním. Drtič hrud Vám umožní při nízké spotřebě tažné síly dosáhnout výrazných úspor v přípravě půdy – zmenšuje hroudy, urovnává povrch, šetří půdní vláhu.