Navštivte také stránky našeho řeznictví! www.reznictvi-sloupnice.cz

 

Dobře víme, že zodpovědný přístup v péči o to nejcennější s čím naši zemědělci pracují nelze realizovat pouze prodejem specifických strojů, ale zejména schopností porozumět lokálním potřebám a využitím uceleného systému agronomických postupů.

S prodejem těchto strojů úzce souvisí i pomoc mnoha zemědělcům s odstraňováním zhutnělých vrstev z půdních profilů odrýváním a zavádění technologie reagující na stále intenzivnější projevy klimatických změn, ekonomický tlak na zemědělskou výrobu či rozšiřující se rezistence některých plevelů.

S logickým vývojem nových přístupů v dodávce živin, rostoucími zkušenostmi s meziplodinami i CTF nově prezentujeme ucelenou nabídku těchto a dalších produktů a služeb pod názvem AGRI FARMING SOLUTIONS.

VÍCE INFORMACÍ U NAŠICH PRODEJCŮ. 

 

1. ZPRACOVÁNÍ PŮDY

Unikátní stroje na zpracování půdy do našich barev AGRI FARMING SOLUTIONS  dodává britský výrobce Sumo, který má na domácím trhu se stroji pro ozdravení půdního profilu výsadní postavení. Ve svém sortimentu nabízí kombinované stroje jak v neseném, tak taženém provedení, podrýváky, podmítače a stroje pro předseťovou přípravu.

Modely strojů

 

TRIO nesené

Zpracování půdy kombinací talířů a radliček pro různé druhy půd. Intenzivní kypření spodní vrstvy, promíchání rostlinných zbytků do svrchní vrstvy a následné urovnání pomocí válce, zvládá i za složitých pracovních podmínek.

TRIO tažené

Zpracování celého půdního profilu strojem Trio je v tažené verzi ještě průchodnější, varianty širokých záběrů pro maximální výkonnost.


QUATRO

Kombinovaný stroj pro intezivní zpracování půdy v jednom přejezdu pro maximální úsporu jízd po poli.


 MIXIDISC

Univerzální talířový podmítač pro vysoké denní výkony a kvalitní práci ve velmi tvrdých podmínkách.

SUBSOILER

Profesionální podrývák pro ozdravení půdní struktury. Intenzivní kypření v oblasti zhutnělé vrstvy pomáhá zvýšit výnosový potenciál Vašeho pole.


GLS

Podrývák pro travní plochy, který minimálně narušuje povrch. Ideální pro louky, pastviny, sportovní plochy.


MULTIPRESS

Kombinace radliček ve třech řadách, smykové lišty vstupující do dvouřadého pěchu vytváří ideální seťové lůžko a pomáhá šetřit drahocennou vláhu.


2. ZPRACOVÁNÍ PŮDY A SETÍ

Pod značkou AGRI SEEDING dodáváme secí stroje také anglického výrobce SUMO. Díky setí v zónách přinášejí uživatelům potřebnou úsporu vláhy, dobrou strukturu půdy a rychlé setí.

Modely strojů

DTS

Univerzální secí stroj s technologií pásové přípravy, díky které dochází jen k minimální ztrátě půdní vláhy.


DD

Secí stroj DD využívá technologie přímeho setí i do nezpracované půdy. Významná úspora nákladů a vláhy díky omezení zpracování a přejezdů po poli.


SEEDER

Výsevní jednotka na drobnosemenné plodiny, ideální pro přímé setí řepky při zpracování půdy.


SDO

Univerzální secí botka pro příme setí na stroje na zpracování půdy

VÍCE INFORMACÍ U NAŠICH PRODEJCŮ.