Navštivte také stránky našeho řeznictví! www.reznictvi-sloupnice.cz

AKTUALITY:


 


na výroční členskou schůzi Zemědělského družstva se sídlem ve Sloupnici,

která se koná

ve čtvrtek dne 11. března 2021 ve Smetanově domě v Litomyšli od 13,30 hod.

(testování a prezence od 12,30 hod.)

materiály k VČS ke stažení zdeBRAMBORY 2020

 

AUTOSALON VM 2019


25.7.2019

Připomínáme, že pokračuje fotosoutěž o zajímavé, neobvyklé, inspirativní, vtipné záběry Vaším fotoaparátem.

Z Vašich fotografií vybereme ty nejlepší do oficiální Fotosoutěže Zemědělského svazu ČR a také do našeho podnikového kalendáře na nadcházející rok 2020. Fotografie musí mít vztah k zemědělství a k našemu podniku, minimální rozlišení 6 Mpx  (3000×2000 px), maximální velikost 12 MB a horizontální polohou.

Fotografie přijímáme na email zd@zdsloupnice.cz nebo osobně na datovém nosiči na sekretariát družstva, nejpozději do 25. 8. 2019.

Těšíme se na Vaše fotografie!


1.7.2019

OTEVÍRACÍ DOBA ŘEZNICTVÍ SLOUPNICE S.R.O. PŘES SVÁTKY 5.7. A 6.7. 2019

Vážení zákazníci, dovolujeme si oznámit, že ve dnech 5.7. a 6.7. 2019 (státní svátky) budou naše prodejny zavřeny. 

Děkujeme za pochopení. 

20.6.2019

Den otevřených dveří v ZD Sloupnice 2019

Zemědělský svaz České republiky se rozhodl v letošním roce uspořádat první ročník celorepublikových Dnů českého zemědělství, respektive dnů otevřených dveří v zemědělských podnicích napříč republikou. Smyslem a cílem této akce je veřejnosti představit zemědělství a tím přispět k jeho pozitivnímu vnímání, a to především jako zajímavého a moderního oboru a zároveň odbourat mýty, které o zemědělství kolují.

Jedním z více než 50 podniků, kde se tyto dny uskutečnily, bylo i Zemědělské družstvo se sídlem ve Sloupnici. Ve Sloupnici byl Den otevřených dveří zaměřen především na studenty základních škol.

Dopoledne mléčné farmy v Němčicích a Řetové navštívilo téměř 300 dětí z okolních základních a mateřských škol, odpoledne byla naše střediska otevřena pro veřejnost a v tropickém vedru k nám zavítalo přibližně 120 lidí. Kromě prohlídek stájí a bioplynové stanice zde byla připravena také ukázka strojů z prodejního sortimentu družstva a ochutnávka mléka. Z ohlasů dětí, jejich učitelů i veřejnosti považujeme akci za úspěšnou. Přispěla k tomu také prezentace programu „Zemědělství žije!“, kde děti zábavnou formou získají nové znalosti a dovednosti, které k zemědělství patří, například poznávání plodin, rostlin, různých činností, např. dojení a další. Pro děti i dospělé bylo připraveno občerstvení z našeho řeznictví.

Dne otevřených dveří se také zúčastnili krajští radní pro životní prostředí, zemědělství a venkov Ing. Václav Kroutil a radní zodpovědný za školství Ing. Bohumil Bernášek. Při té příležitosti projednali s vedením družstva otázku spolupráce se středními školami v rámci Pardubického kraje.

ZD Sloupnice intenzivně spolupracuje nejen se zemědělskými odbornými školami, z nichž je nutné jmenovat zejména SZaVŠ v Lanškrouně, ISŠT Vysoké Mýto, SŠZT Litomyšl. Studenti v podniku vykonávají odbornou praxi, řešíme zapůjčení techniky, účast na dnech otevřených dveří škol i konzultace při přípravě školních výukových plánů.

Musíme ale jmenovat i výbornou spolupráci s VOŠP a SPgŠ v Litomyšli, jejichž studenti již čtvrtým rokem vedli agroenvironmentální kroužky v rámci programu „Zemědělství žije!“, které družstvo zajišťuje na základních školách v rámci územní působnosti. V tomto školním roce je navštěvovalo 24 dětí ze Sloupnice, Němčic a Řetové a kromě teorie, povídání o zemědělství a přírodě, hraní her, se děti podívaly na setí pšenice přímo na poli, navštívily mléčné farmy, mechanizační dílny, bioplynovou stanici, řeznictví a také den otevřených dveří na ISŠT ve Vysokém Mýtě.

ZD Sloupnice hospodaří na cca 2 990 ha, rostlinná výroba je  zaměřená nejen na tržní plodiny jako je pšenice, sladovnický ječmen nebo brambory, ale významný podíl je věnován výrobě krmiv pro rozsáhlou živočišnou výrobu, zejména 960 kravám holštýnského skotu s bioplynovou stanicí. Chov prasat poskytuje surovinu pro dceřinou firmu ŘEZNICTVÍ SLOUPNICE s.r.o. s řeznickou výrobou a devíti vlastními prodejnami. Družstvo se také zabývá prodejem a servisem zemědělské techniky.