Rostlinná produkce

Rostlinná
produkce

Skip Navigation LinksHOME > Rostlinná produkce

Rostlinná produkce

V současnosti družstvo hospodaří na přibližně 3000 hektarech zemědělské půdy, z toho je 2 560 hektarů orné půdy a 440 hektarů trvalých travních porostů, ve 14 katastrálních územích a nadmořské výšce od 330 do 550 metrů nad mořem. 

Nejvýznamnějšími plodinami jsou potravinářská pšenice, sladovnický ječmen, triticale, řepka olejná, z okopanin cukrovka a brambory. Významný podíl výměry je určen krmným plodinám pro potřeby živočišné výroby a bioplynové stanice. Hlavními krmnými plodinami jsou silážní kukuřice a jetel luční.

Rostlinná produkce

piktogram

V rámci rostlinné produkce se naše družstvo věnuje několika hlavním oblastem, a to jsou:

  • krmivová základna
  • tržní plodiny
  • ostatní plodiny a množení

 

Více informací


Správa krajiny

piktogram

Chceme se podílet na péči o životní prostředí, ochraně přírody a krajiny, zachování druhů živočichů a rostlin, zlepšování vodního režimu v krajině. Naše výroba nesmí škodit přírodě.

Jedna z dalších činností v rámci rostlinné produkce je projekt správy a ochrany krajiny. Součástí tohoto projektu jsou dílčí podkapitoly věnující se oblastem:

 

Více informací

 

Poučení GDPR
© 2024 ZD Sloupnice - všechna práva vyhrazena. Webové stránky vytvořila marketingová a reklamní společnost PAREXPO s.r.o.