Zatížení půdy a vody hnojivy a prostředky na ochranu rostlin

Rostlinná
produkce

Skip Navigation LinksHOME > Rostlinná produkce > Správa krajiny > Zatížení půdy a vody hnojivy a prostředky na ochra

Zatížení půdy a vody hnojivy a prostředky na ochranu rostlin

Zatížení půdy a vody hnojivy a prostředky na ochranu rostlin

Aplikace tekutých statkových hnojiv přímo pod povrch půdy

Námi pořízená linka s nosičem XERION je v současnosti nejlepší dostupnou technologií, která umístí kejdu nebo digestát přímo ke kořenům rostlin bez ztrát, rizika splachů a emisí čpavku, snižuje zápach. Přesná cílená dávka snižuje zatížení vod.

Nitrátová směrnice

Kromě povodí malého toku Řetůvky hospodaříme za výrazně zpřísněných podmínek nakládání s veškerými hnojivy.

Biologická ochrana

Biologická ochrana kukuřice proti zavíječi pomocí vosiček rodu Trichogramma snižuje zatížení krajiny prostředky k ochraně rostlin (tzv. POR), i když je výrazně nákladnější než chemická ochrana. Je aplikována každoročně letecky.

Podpora stanovišť dravců

Rozmístění berliček na podporu stanovišť dravců slouží k přirozenému hubení hlodavců. Toto opatření provádíme přes 30 let.

Omezení použití glyfosátu

Omezení použití glyfosátu k desikaci porostů pro potravinářské účely snižuje jeho spotřebu. Ačkoliv jeho škodlivé účinky nejsou jednoznačně prokázány, přesto jeho použití omezujeme.

Výběr odrůd

Výběr vhodných a odolných odrůd snižuje potřebu užití prostředků k ochraně rostlin, zejména v kombinaci s mořením osiva jako nejšetrnější ochrany osiva.

Využití monitoringu a dat

Využití monitoringu a dat SRS umožňuje cílené používání prostředků k ochraně rostlin místo preventivní plošné aplikace. Využití dat tak snižuje spotřebu aplikovaných prostředků k ochraně rostlin.

Orba

Orba je pevnou součástí technologických postupů, obracení půdy a zapravení posklizňových zbytků má přirozenou fytosanitární i zoosanitární funkci.

Precizní zemědělství

Využíváme také technologii precizního zemědělství, např. variabilního hnojení., dále inhibitory nitrifikace VIZURA vyzkoušíme při aplikaci kejdy s technologií Strip-Till. Obě technologie by měly přinést snížení spotřeby dusíkatých hnojiv o přibližně 20% a také snížit množství potřebných prostředků k ochraně rostlin.

 

 

Poučení GDPR
© 2024 ZD Sloupnice - všechna práva vyhrazena. Webové stránky vytvořila marketingová a reklamní společnost PAREXPO s.r.o.