Rostlinná produkce

Rostlinná
produkce

Skip Navigation LinksHOME > Rostlinná produkce > Rostlinná produkce

Rostlinná produkce

Krmivová základna

Přes 50% rostlinné produkce tvoří objemová krmiva a krmné obiloviny, která pěstujeme jako krmivo pro potřeby naší živočišné výroby. Mezi objemová krmiva patří tyto rostliny:

 • jetel luční (převážně senáž)
 • trvalé travní porosty (seno a senáž)
 • kostřava rákosovitá jemnolistá (seno a senáž)
 • luční směsi (seno a senáž)
 • senážní hrách (senáž)
 • silážní kukuřice (siláž)

Dále  jako objemové krmivo využíváme také slámu po sklizení obilovin. 

Mezi krmné obiloviny patří tyto plodiny:

 • triticale ozimé 
 • pšenice ozimá a částečně také
 • ječmen jarní

 

Tržní plodiny

Obiloviny

 • pšenice ozimá - potravinářská i krmná, setá přibližně na 500 hektarech
 • ječmen jarní, setý na přibližně 425 hektarech
 • triticale ozimé (žitovec), seté přibližně na 200 hektarech

Olejniny

 • řepka ozimá, setá přibližně na 350 hektarech

Okopaniny

 • cukrová řepa, setá přibližně na 70 hektarech
 

Ostatní plodiny a množení

Ostatní pěstované plodiny jsou v našem případě svazenka a triticale, které využíváme jako meziplodiny, a to z důvodu ochrany před půdní a větrnou erozí. Dále také krmné brambory.

Konzumní brambory k uskladnění nebo přímé spotřebě máme v 5 - 7 různých odrůdách lišící se od sebe raností a varným typem. Naše družstvo má dlouhodobou tradici pěstování kvalitních brambor, ikdyž se nenacházíme v typicky bramborářské oblasti ČR.

Dále také pěstujeme množitelský jetel určený k produkci semen.
Celková plocha pro pěstování jetele a brambor činí 110 hektarů. 

 

Kontakt

Ing. Jaroslav Vaňous ml.
hlavní agronom

465 549 224
721 457 795

vanous.jr@zdsloupnice.cz

 

 

 

 

 

Poučení GDPR
© 2024 ZD Sloupnice - všechna práva vyhrazena. Webové stránky vytvořila marketingová a reklamní společnost PAREXPO s.r.o.