Hospodaření s vodou v půdě a krajině

Rostlinná
produkce

Skip Navigation LinksHOME > Rostlinná produkce > Správa krajiny > Hospodaření s vodou v půdě a krajině

Hospodaření s vodou v půdě a krajině

Co všechno děláme proto, aby voda zůstala v půdě, na které hospodaříme? Co děláme proto, aby voda neodtékala z polí a zadržela se přímo v místě, kam při dešti dopadne? Výčet našich postupů zahrnuje jak systémové postupy, tak i lokální stavby krajinných prvků.
 

Opatření zvyšující kvalitu půdy

Všechna zmíněná opatření zvyšující kvalitu půdy mají vysoký vliv i na zadržení vody v půdě.

Stavba průlehů a další krajinných protierozních opatření

Průlehy a další typy protierozní opatření jsou úpravy terénu snižující odtok vody z krajiny. V rámci námi obhospodařovaných katastrů jsme vybudovali průlehy např. Vrbičky MSDS, Janeckého dolec MSHS, opatření mostky MSDS na Voděrady, VSDS U trojice a další nově budované průlehy a terenní opatření k zadržení vody v krajině.

Sanace malé vodní nádrže

Provedli jsme sanace malé vodní nádrže Černé moře v Němčicích, která zachycuje dešťové vody z Němčic. Tyto dešťové vody jsou zpětně použity pro naši bioplynovou stanici. Tím dochází nejen k zadržení vody v krajině, ale i jejímu hospodárnému recyklovanému využití.

Mokřady

Vybudovali jsme mokřad v katastru obce Přívrat jako prvek zadržující vodu v místní krajině.

Použití minimalizačních technologií

Každá operace s půdou způsobuje ztráty objemu vody v půdě (10-30 %). Spojení operací do jednoho přejezdu snižuje ztráty vody v půdě, erozi půdy. Širší záběry snižují počet přejezdů techniky na poli a tím snižují utužení půdy, které má opět souvislost se schopností zadržovat vodu, ale i s mikrobiálním životem v půdě.

 

 

Poučení GDPR
© 2024 ZD Sloupnice - všechna práva vyhrazena. Webové stránky vytvořila marketingová a reklamní společnost PAREXPO s.r.o.