Navštivte také stránky našeho řeznictví! www.reznictvi-sloupnice.cz

ZD Sloupnice, kvalita a tradice

 

Zemědělské družstvo se sídlem ve Sloupnici vzniklo sloučením původních 7 družstev, nejstarší vzniklo v roce 1949. Současný název nese družstvo od března roku 1991.zd-uvodni-fotografie1

V současnosti družstvo hospodaří na cca 3000 ha zemědělské půdy, z toho je 2 560 ha orné půdy a 440 ha trvalých travních porostů, ve 14 katastrálních územích a nadmořské výšce od 330 do 550 metrů nad mořem.

Rostlinná výroba

Nejvýznamnějšími plodinami jsou potravinářská pšenice, sladovnický ječmen, triticale, řepka olejná, z okopanin cukrovka a brambory. Významný podíl výměry je určen krmným plodinám pro potřeby živočišné výroby a bioplynové stanice. Hlavními krmnými plodinami jsou silážní kukuřice a jetel červený.

Živočišná výroba

zd-uvodni-fotografie2Živočišná výroba je významným producentem mléka, na 3 mléčných farmách chováme 950 ks krav černostrakatého holštýnského skotu. Ve výkrmu prasat ročně vyrobíme 500 tun prasat, ve výkrmu kuřat 250 tun brojlerů. Do živočišné výroby patří i 20 vlastních včelstev chovaných s ohledem na tradici.

Mechanizace

Úkolem střediska mechanizace je provést všechny mechanizované práce v rostlinné výrobě, zajistit provozuschopnost veškeré techniky a technologií družstva, a dále služby pro ostatní zákazníky – obyvatele a podnikatelskou sféru (služby zemědělskou technikou, doprava, zemní práce, čerpací stanice, kovovýroba, opravy, prodej a servis strojů a náhradních dílů).

Bioplynová stanice

V roce 2011 jsme v areálu mléčné farmy v Němčicích vybudovali a uvedli do provozu bioplynovou stanici o výkonu 1 MW.steiger600quadtrac37q8060_mr-7e7d2a

Stravování

V podnikové kuchyni připravujeme obědy pro zaměstnance i ostatní zákazníky. V katastru družstva obědy i rozvážíme.

Řeznictví Sloupnice s. r.o.

Řeznictví Sloupnice s.r.o. je dceřiná společnost, jejíž činnost dobře navazuje na rozvinutou živočišnou výrobu zemědělského družstva. Činnost řeznictví se zaměřuje na provoz jatek, výrobu masných výrobků, distribuci a provoz 10 podnikových prodejen.

link_rez