Co je u nás nového?

Aktuality
ZD Sloupnice

Skip Navigation Links Home > Aktuality > Obecné

Co je u nás nového?

Vybrané dotační příležitosti pro rok 2024

DOTAČNÍ MOŽNOSTI ROKU 2024

Vážení kolegové, zemědělci, přinášíme Vám krátký souhrn možností dotací pro Vaše podnikání.  Protože náš obchodní tým dokáže 

JARNÍ KOLO SZIF
příjem - 30. 4. - 21. 5. 2024

1) „LESY“ - Technologické investice v lesním hospodářství

Žadatel: vlastník/nájemce/pachtýř lesa min. od 3 ha lesní plochy

Způsobilé výdaje: traktor s lesní nástavbou a bez čelního nakladače, vyvážecí vlek za traktor, lanový naviják, čelní rampovač, štěpkovač nebo shrnovač klestu

2) „EMISE AMONIAKU A GHG“ - Technologie snižující emise GHG a NH3

Žadatel: zemědělský podnikatel bez omezení

Způsobilé výdaje: hadicový aplikátor, zapravovač kejdy botkový/radličkový/diskový, injektor, rozmetadlo THM, rozmetadlo hnoje, aplikační cisterna, samochodný kejdovač, systém okyselování kejdy v kejdové cisterně

Nutnost doplnění tímto: systémy řízení sekcí rozmetadla nebo aplikátoru tekutých organických hnojiv , systémy pro variabilní aplikaci hnojiv,

3) „DIVERZIFIKACE“ - Investice do nezemědělských činností

Žadatel: zemědělský podnikatel s historií min. 2 roky podnikání

Způsobilé výdaje: teleskopický manipulátor vč. přídavných adaptérů (SS), nakladač vč. přídavných adaptérů (SS), smykem řízený nakladač vč. přídavných adaptérů, vysokozdvižný vozík

4) PGRLF INVESTIČNÍ ÚVĚRY – LESNICTVÍ
Předpokládané vyhlášení přibližně v 6-7/2024

Žadatel: vlastník/nájemce/pachtýř lesa (včetně obcí), podnikatel v oblasti služeb v lesnictví

Způsobilé výdaje: traktor bez lesní nástavby, jakýkoliv stroj použitelný při lesnických činnostech

 

PODZIMNÍ KOLO SZIF
Předpokládaný příjem říjen 2024

1) „MODERNIZACE“ - Investice do zemědělských podniků

Žadatel: zemědělský podnikatel bez omezení

Způsobilé výdaje: traktor pouze úzkorozchodný do speciální RV (ovoce, zelenina, vinná réva) samojízdné nakladače vč. adaptérů, podmítače, kypřiče, podrývače, smyky, brány, kombinátory, kypřiče, secí stroje, rozmetadla TMH i hnoje, navigace, stroje na brambory/ovoce/zeleninu/vinnou révu, postřikovače vč. samochodného,

2) „MLADÝ ZAČÍNAJÍCÍ“ - Zahájení činnosti mladého zemědělce

Žadatel: Mladý začínající zemědělec – nepodniká déle než 24 M, splňuje zemědělskou kvalifikaci (případně si ji doplní)

Způsobilé výdaje: zemědělské stoje bez omezení na pořízení stoje je k dispozici max. 45% z částky dotace, tedy cca 700 000 Kč bez DPH

3) „POTRAVINÁŘI“ - Investice do zpracování zemědělských produktů

Žadatel: zemědělský podnikatel, výrobce potravin

Způsobilé výdaje: dopravní prostředek bez nebo s chladící/mrazící jednotkou, samojízdný nakladač ve zpracovatelském provozu,

V případě zájmu a dotazů nás kontaktujte:

Ivan PAVEL
Telefon 601 087 951
pavel@zdsloupnice.cz                            

Martin VÍDEŇSKÝ
Telefon 722 955 823
vidensky@zdsloupnice.cz                  

 

Poučení GDPR
© 2024 ZD Sloupnice - všechna práva vyhrazena. Webové stránky vytvořila marketingová a reklamní společnost PAREXPO s.r.o.