Co je u nás nového?

Aktuality
ZD Sloupnice

Skip Navigation Links Home > Aktuality > Rostlinná výroba

Co je u nás nového?

Co to jsou medonosné biopásy?

Biopás je menší “pole” o šířce více než 6 m. Jeho struktura i umístění se řídí konkrétními předpisy, ale nejčastěji je zakládán na krajích půdních bloků či mezi nimi. Aby se biopás stal biopásem i z hlediska zákona, tak je důležité jeho správné umístění a zejména mix použitého, předepsaného osiva.

Jaké jsou výhody medonosných biopásů ?

Medonosný biopás je cílen na podporu populace opylovačů. Tvorba biopásů má pro naši krajinu široce pozitivní dopad. Jejich význam je především v pestrosti, kterou poskytují – jak pestrosti krajinné, z hlediska rostlin a poskytnuté potravy, tak z hlediska živočichů, kteří v nich žijí a přímo z jejich existence profitují.

Hlavní výhody biopásů pro krajinu jsou:

  • Dělají krajinu pestřejší a rozmanitější.
  • Poskytují různou potravu pro zvířata a to zejména ptáky.
  • Jsou zdrojem pylové snůšky pro včely.
  • Poskytují úkryt pro různou zvěř.
  • Různorodá strava pro zvěř, která má i po sklizni k dispozici kvalitní potravu.
  • Často jsou biopásy úkrytem pro mláďata.

Kde se biopásy umísťují?

Obecně se tyto pásy umísťují na kraji půdních bloků (podél mezí, stromořadí, lesů či remízků; podél větrolamů, polních cest (pozor ne silnic I. a II. třídy a podél vodotečí), ale také uvnitř půdních bloků jako propojení mezi různými krajinnými prvky.

Medonosné pásy v ZD Sloupnice

Založili jsme celkem 18 medonosných biopásů na různých místech v katastrech, kde hospodaříme. Protože tyto pásy vyžadují zvláštní péči a nesmí se poškodit, označili jsme je cedulemi, které mimo to, že samotný biopás označují, mají i edukativní funkci. 

Tento projekt vznikl v rámci naší péče o krajinu. Co vše děláme si můžete přečíst v informacích o správě krajiny.

 

Poučení GDPR
© 2024 ZD Sloupnice - všechna práva vyhrazena. Webové stránky vytvořila marketingová a reklamní společnost PAREXPO s.r.o.