Co je u nás nového?

Aktuality
ZD Sloupnice

Skip Navigation Links Home > Aktuality > Rostlinná výroba

Co je u nás nového?

Proč zemědělci protestují?

Sloupnice, 31. ledna 2022: Nálada mezi zemědělci je letos od Nového roku velmi neklidná a nervózní, jednotlivé skupiny zemědělců jsou rozděleny a situace vygradovala protestními demonstracemi, které organizovala Agrární komora a Zemědělský svaz ČR. Tyto organizace zastupují zemědělce, kteří hospodaří na přibližně 65% výměry půdy a představují více než 80 % veškeré zemědělské produkce v ČR. Demonstrace podporuje i Potravinářská komora, Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy, chovatelské a pěstitelské svazy celkem 30 nespokojených nevládních organizací a spolků.

Příčinou toho jsou změny, v již dohodnutém, zhruba rok a půl projednávaném, strategickém plánu, které nová vládní koalice v souladu se současným vedením Asociace soukromého zemědělství (ASZ) provedla bez náležitého projednání během necelého měsíce a 28. ledna 2022 také odeslala do Bruselu.

Největší „ohlas“ měly návrhy koalice na zavedení zastropování přímých plateb pro střední a větší podniky bez odpočtu mzdových nákladů a  změna tzv. redistributivní platby z  původních 10 % na 30 %.

Systém zemědělských podpor je složitý, ale pro vysvětlení: Strategický plán každé členské země EU stanoví, jakým způsobem chce daná země splnit požadavky společné zemědělské politiky a jakými penězi chce jednotlivá opatření podporovat. Zastropování přímých plateb znamená, že by žádný podnik nemohl dostat více než 100 000 EUR přímých plateb, tedy cca 2,5 milionu Kč bez ohledu na velikost, s možnou korekcí na  počet zaměstnanců. Redistributivní platba pak znamená, jaká část se vezme z balíku peněz pro všechny zemědělce a dá se zemědělcům na výměru prvních 150 hektarů.

Zemědělská veřejnost se o těchto změnách dozvídala pouze z neformálních jednání, a když už došlo na jednání zástupců Agrární komory a Zemědělského svazu s ministrem zemědělství, dozvěděli se od něj, že on na výsledek nemá vliv, protože o tom budou rozhodovat předsedové vládní koalice. Ti však na výzvy zemědělců k  jednání nereagovali a pan premiér vzkázal, že se nemá o čem bavit a odmítl jednat se zemědělci, když se chystají demonstrovat. Zemědělci naopak demonstrací v den jednání koalice vyzývali představitele koaličních stran, aby nerozhodovali o nich a bez nich, ale aby s nimi jednali. Koalice nakonec rozhodla o  tom, že zastropování bude zavedeno „pouze“ u investičních dotací a  redistributivní platba bude nastavena „kompromisně“ na 23 %. Protože ani v tento okamžik nebyla vláda ochotna se sejít se zástupci Agrární komory a Zemědělského svazu, následovaly protestní jízdy zemědělské techniky v rámci celé ČR, kterých se účastnilo přibližně 1000 strojů a po kterých pan ministr jednání již přislíbil.

Zmíněná opatření měla být původně namířena hlavně proti firmám bývalého premiéra. Přestože koalice slibovala podporu i  středním podnikům, ve skutečnosti postihne negativně všechny zemědělce nad výměru přibližně 400 hektarů a přinese velmi nevyváženou (2 - 10x vyšší podle velikosti farmy a  zaměření) podporu pro malé zemědělce do 150 hektarů. Dotační kalkulačka, která byla zveřejněna 26. ledna 2022, bohužel jen potvrdila první odhady produkčních zemědělců a vyvrátila tvrzení, že se opatření nedotknou středních zemědělců do výměry 2 000 hektarů.

POKRAČOVÁNÍ TEXTU...

 

Poučení GDPR
© 2024 ZD Sloupnice - všechna práva vyhrazena. Webové stránky vytvořila marketingová a reklamní společnost PAREXPO s.r.o.