Navštivte také stránky našeho řeznictví! www.reznictvi-sloupnice.cz

Rostlinná výroba

V současnosti družstvo hospodaří na cca 3000 ha zemědělské půdy, z toho je 2 560 ha orné půdy a 440 ha trvalých travních porostů, ve 14 katastrálních územích a nadmořské výšce od 330 do 550 metrů nad mořem.

Nejvýznamnější, námi pěstované plodiny jsou:

  • potravinářská pšenice
  • sladovnický ječmen
  • tritikále
  • řepka olejná
  • cukrovka
  • brambory
  • silážní kukuřice
  • jetel červený